Chia sẻ 25 Chuyên Đề Ngữ Pháp Trọng Tâm Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Tiếng Anh

25 Chuyên Đề Ngữ Pháp Trọng Tâm Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Tiếng Anh Việc nắm vững các chuyên đề ngữ pháp là rất quan trọng để có thể thành c...

25 Chuyên Đề Ngữ Pháp Trọng Tâm Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Tiếng Anh


Việc nắm vững các chuyên đề ngữ pháp là rất quan trọng để có thể thành công trong kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh. Dưới đây là 25 chuyên đề ngữ pháp trọng tâm mà bạn nên ôn tập:

1. Thì hiện tại đơn (Simple Present)
2. Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous)
3. Thì quá khứ đơn (Simple Past)
4. Thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous)
5. Thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect)
6. Thì quá khứ hoàn thành (Past Perfect)
7. Thì tương lai đơn (Simple Future)
8. Thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous)
9. Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect)
10. Cấu trúc câu đơn (Simple Sentence Structure)
11. Cấu trúc câu phức (Complex Sentence Structure)
12. Cấu trúc câu hỏi (Question Sentence Structure)
13. V-ing và V-ed
14. Adjectives
15. Adverbs
16. Comparative and Superlative Adjectives and Adverbs
17. Prepositions of Place
18. Prepositions of Time
19. Articles
20. Countable and Uncountable Nouns
21. Singular and Plural Nouns
22. Subject-Verb Agreement
23. Modal Verbs
24. Passive Voice
25. Reported Speech

Hãy bắt đầu ôn tập những chuyên đề trên để nâng cao kỹ năng ngữ pháp và chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh của bạn. Chúc bạn thành công!

TẢI VỀ

0 Nhận xét