Từ Vựng Đọc Hiểu Môn Tiếng Anh - Cô Phạm Liễu

Từ Vựng Đọc Hiểu Môn Tiếng Anh - Cô Phạm Liễu Đối tượng: Dành cho học sinh 2k6,7,8 và các bạn muốn nâng cao từ vựng và kĩ năng đọc Nội dung ...

Từ Vựng Đọc Hiểu Môn Tiếng Anh - Cô Phạm Liễu

Đối tượng: Dành cho học sinh 2k6,7,8 và các bạn muốn nâng cao từ vựng và kĩ năng đọc
Nội dung học: 13 chuyên đề từ vựng trọng tâm thường gặp trong đề thi THPT như: môi trường, gia đình, giáo dục, công việc, sức khỏe, thể thao,... các chuyên đề khác như word form, idioms, collocations, phrasal verbs, confusing words...
Ngoài ra các em được rèn luyện kĩ năng đọc skimming/scanning,  xử lý các dạng câu hỏi đọc hiểu tiêu đề, ý chính, not true, câu hỏi thông tin chi tiết, câu hỏi suy luận,...
Điểm khác biệt của khóa là học từ vựng qua các bản tin từ vựng, vừa giúp hs dễ ghi nhớ từ và học thêm các kiến thức xã hội.
Bài đọc hiểu soạn mới update thông tin về sự kiện đang diễn ra trên thế giới. 

TẢI VỀ

0 Nhận xét